Yritys

Arvonkorjaajat Oy perustettiin vuonna 2007 täydentämään Turun alueen
restaurointi- ja entistämisyritysten kenttää.

Yritys keskittyy rakennusta kunnioittavaan restaurointiin.

Kun kohde korjauksen jälkeen näyttää hyvin hoidetulta ja ikäiseltään, työ on onnistunut.

Kohteet vaihtelevat yksittäisistä ikkunoista ja interiööreistä kokonaisiin rakennuksiin ja taloyhtiöihin.

Asiakkaina ovat yksittäiset kiinteistöjen omistajat, julkiset tahot sekä taloyhtiöt.